Arbejdsro med det rigtige lydmiljø

Dårlig akustik medfører ikke kun frustration, men kan også påvirke både produktiviteten og trivslen på arbejdspladsen. Vi guider dig til, hvordan du indretter med god akustik, uanset indretning eller kontortype.

Lydmiljøet på kontoret påvirker både, hvordan vi har det og hvordan vi præsterer. Alle har formentlig været i en situation, hvor forstyrrende omgivende støj gjorde det svært at koncentrere sig. Et dårligt akustisk miljø fører ikke kun til frustration, men kan også påvirke produktiviteten og det generelle velvære på arbejds-pladsen. Så investering i god akustik er en vigtig del af helheden, når man designer kontorindretning, uanset indretning eller kontortype. Arbejdspladser med et afbalanceret støjniveau fremmer trivsel og velvære. Det handler om at vide, hvordan støj fungerer, og hvordan den påvirker os.

De bedste muligheder for et godt akustik miljø opnås ved at fokusere på rumakustikken tidligt i planlægningsfasen. Det kan altid betale sig at udstyre lokalerne med akustiklofter og lydabsorberende gulvbelægning. Man kan forbedre det akustiske miljø yderligere med polstrede møbler, lydabsorberinger, gardiner, tæpper, lydabsorberende bordplader og møbler med hjul. Valg af bløde materialer er også med til at sikre en hyggelig stemning og bidrager til en roligere adfærd.

I rum med hårde overflader kastes lyden frem og tilbage med lang efterklangstid. Efterklangstid er en måleenhed for ekkoet i et rum og kan måles ved for eksempel at klappe højt i hænderne og så måle, hvor lang tid det tager for lyden at forsvinde Samtaler blandt mennesker er hovedårsagen til høje støjniveauer og afhængigt af, hvad et rum bruges til og hvordan det er indrettet, anbefales forskellige efterklangstider. En efterklangstid på 0,4-0,6 er et godt benchmark. Generelt gælder det, at jo vigtigere det er at forstå tale, jo kortere bør efterklangstiden være.

Mange kontorlokaler skal fungere til forskellige typer aktiviteter, både individuelt- og gruppearbejde. Det betyder, at det skal være muligt at tilpasse indretningen for at bevare et godt akustik miljø til alle aktiviteter. Det er også vigtigt at inddele kontoret i zoner med forskellige fokusgrader med klare regler for, hvordan de forskellige områder skal bruges. Åbne rum kan inddeles i mindre zoner med skærmvægge, opbevaringsløsninger, møbler med høj ryg eller tekstiler for at begrænse lydudbredelsen.

Square big_akustik.jpg

Arbejdspladser med et afbalanceret støjniveau fremmer trivsel og velvære. Det handler om at vide, hvordan støj fungerer, og hvordan den påvirker mennesker.

Forskellige måder at påvirke lyd på

Et dårligt akustisk miljø kan skyldes flere faktorer. Støj inde fra bygningen, f.eks. samtale og travlhed fra omgivende områder, skrabende støj fra møbler eller skabe, der åbner og lukker. Andre distraherende lyde kan være brummen fra ventilatorer, teknologi og lys, eller lyden af elevatorer. Forstyrrende ekstern støj kan være trafikstøj.

FordelingIcon_diffuse.png

Fragmentere og ændre retningen på lydbølgerne. Ved at benytte bogreoler, planter, skærmvægge eller opbevaringsløsninger med uregelmæssige former.

Reducere Icon_reduce.png

Reducer eller bloker støj. Ved at bruge lydabsorberende bordplader, tæpper, gardiner, hjul på møbler, skærmvægge og skuffer og låger med softclose.

Top Image_akustik2.jpg

Space serien af opbevaring fås i et bredt udvalg af moduler, farver og materialer, som kan kombineres efter behov. Her vist med tilføjet lydabsorbenter.

kin-product-vibe-vflex420w-vnb139-vhook-vmi-vbag4--24200.jpg

kin-product-vibe-vfh816-vfh814-vfh1214-36135.jpg

kin-product-vibe-18241.jpg

Vibe-familien omfatter forskellige lydabsorberende og støjdæmpende gulv-, væg-, loft- og bordskærme, der giver uendelige muligheder for god ergonomi og en harmonisk helhed.

Absorbering Icon_absorb.png

Formindsk støj. Lydabsorbering er et vigtigt begreb inden for rumakustik. Lydabsorberende elementer, som f.eks. polstrede møbler samt væg-, loft-, bord- og skillevægge, bruges til at forhindre, at støjen spredes yderligere i rummet. Dette forkorter efterklangstiden i et rum, hvilket er med til at sikre et bedre akustisk miljø. Når energien i en lydbølge absorberes på grund af varmetab, dæmpes lyden. For at absorbere menneskelig tale, skal en lydabsorbent være mindst 40 mm tyk.

Top Image_akustik3.jpg

Højfokusområde. Vibe-bås, sammen med loftmonterede lydabsorbenter og afskærmende opbevaringsløsninger, signalerer, at dette er et rum til højtfokuseret arbejde.

kin-product-fields-fihb1cusbu-23518.jpg

kin-product-fields-fi1t-22448.jpg

kin-product-fields-fihb3cubu-23522.jpg

Fields serie af lænestole, puffer og sofaer i forskellige finish er med til at sikre et godt akustisk miljø. En høj ryg skaber en personlig rolig zone.

Blokering Icon_block.png

Forhindrer lydbølger i at bevæge sig fra et sted til et andet. Gennem vægge i et rum eller vægge, der blokerer for trafikstøj udefra.

God akustik på arbejdspladsen handler ikke om at skabe et helt lydløst kontor, men snarere om at afbalancere støjniveauet og finde egnede lydmiljøer til alle typer aktiviteter.

Vil du have hjælp til at skabe et godt lydmiljø på din arbejdsplads?

Kontakt os!

Relaterede produkter

Vibe

Vibe

Vibe Gulvskærm

144 Farver & Materialer | 110 Varianter

Fields

Fields

297 Farver & Materialer | 23 Varianter

Vibe

Vibe

Vibe Lyddæmpning væg og loft

144 Farver & Materialer | 27 Varianter

Vibe

Vibe

Vibe Focus Bordskærm

144 Farver & Materialer | 41 Varianter

Oktav

Oktav

50 Farver & Materialer | 2 Varianter

Deep Forest

Deep Forest

Point

Point

Monolite High

Monolite High