Indkøb med fokus på bløde værdier

Samarbejde mellem forskellige faggrupper, fokus på bløde værdier og indkøb, som efterspørger den bedste løsning snarere end den laveste pris. Det er nøglen til at skabe plejemiljøer, som fremmer sundhed og er bæredygtige over tid, ifølge Annika Lückner, projektleder for det nye plejehjem Djupängen i Hammarö kommune.

Annika Lückner, projektleder Hammarö kommune

Annika Lückner gør det gerne lidt svært for både sig selv og andre, i hvert fald når det handler om en så stor og vigtig investering som et nyt plejehjem med 120 lejligheder i en kommune med ca. 16.000 indbyggere. 

”Vi valgte en arbejdsform, som stillede højere krav til både os selv og vores samarbejdspartnere i dette projekt, men det var nødvendigt for, at det skulle blive så godt, som vi ønskede, og som det skal være for de ældres skyld,” siger hun.

Det må ikke være sådan, at omsorgsperspektivet, som jo er kernen i det, vi vil skabe, først kommer ind i billedet til sidst, for så bliver det ikke godt.

Annika Lückner, projektleder Hammarö kommune

Det Annika Lückner henviser til, er blandt andet, hvordan indkøbet af indretning til Djupängen blev formuleret. Kommunen ville væk fra en ensidig fokusering på pris. I stedet valgte man et koncept, hvor det blev muligt at efterspørge en funktionel løsning på baggrund af visionen om et varmt og imødekommende plejemiljø. 

”Vi inviterede indretningsfirmaer og forsøgte at beskrive den følelse, vi ville skabe snarere end blot at anmode om forslag til produkter. Det var mere som et åbent spørgsmål, hvor firmaerne fik lejlighed til at fortolke os og komme med idéer. Det stiller høje krav til leverandøren, men resultatet
bliver bedre for alle. Beboerne, personalet, de pårørende og kommunen,”siger hun. 

Den anden nøgle var samarbejde. Siden projektet startede for alvor i 2017 har socialforvaltningen arbejdet tæt sammen med serviceforvaltningen.

”De fastlagde og var ansvarlige for de hårde værdier, og vi havde ansvaret for indholdet og de bløde værdier. Det må ikke være sådan, at omsorgsperspektivet, som jo er kernen i det, vi vil skabe, først kommer ind i slutfasen, for så bliver det ikke godt,”siger Annika Lückner. 

Denne arbejdsmåde gjorde det muligt at lade visionen for plejemiljøet, og hvordan det skulle opleves, lede arbejdet, hvilket også forstærkes af, at Hammarö arbejdede sammen med en arkitekt, der forstod og var interesseret i plejeperspektivet. 

”Vi havde en arbejdsgruppe bestående af flere forskellige faggrupper, inklusive det personale, som skulle arbejde på Djupängen. Formålet var at få så meget ekspertise og så mange forskellige perspektiver, som vi kunne, og dermed danne os et helhedsbillede af kravene, mulighederne og behoveme. Desuden havde vi drøftelser med forskellige
interesseorganisationer, f.eks. PRO.”

Med hensyn til indretningen siger Annika Lückner, at møbelfirmaerne skal have mulighed for at være med tidligt i processen. Både for at få en forståelse för indkøberens visioner og behov, men også for selv at kunne bidrage med sine kompetencer.

Indretningen er helt afgørende for oplevelsen af boligen, det er den, der skaber følelsen i miljøet. Jeg ser mere møbelfirmaerne som samarbejdspartnere end leverandører, dvs. nogle, som man kan have en dialog med og udveksle viden og idéer.

Annika Lückner, projektleder Hammarö kommune

”Indretningen er helt afgørende for oplevelsen af boligen, det er den, som skaber følelsen i miljøet. Jeg ser mere møbelfirmaerne som samarbejdspartnere end leverandører, dvs. nogle, som man kan have en dialog med og udveksle viden og idéer. Her har Kinnarps virkelig levet op til vores forventninger og tilført meget med sit koncept Next Care©, som viser, at de forstår plejemiljøernes særlige behov.”

Lyder alt dette for godt til at være sandt? På spørgsmålet om, hvorvidt alle har været med på toget hele vejen, siger Annika Lückner, at der faktisk ikke har været nogen store problemer undervejs, men at det naturligvis altid er en udfordring at bygge et plejehjem til ca. 300 mio. svenske kroner. 

”Vi begyndte at drøfte dette allerede i 2013. Et forslag var at renovere et eksisterende plejehjem, men en demografisk beregning viste, at den bygning ikke ville være tilstrækkelig. Det blev et incitament til at bygge noget nyt fra grunden frem for en lappeløsning på det eksisterende.”

Annika Lückner fortsætter: ”Men det er naturligvis alligevel en udfordring at forklare, at dette er en investering over tid, både i livskvalitet og økonomi. Vores ældre får en bedre bolig, vores personale får en mere funktionel arbejdsplads, og kommunen styrker sit arbejdsgivervaremærke.”

5 tips til kommuner, der skal indrette demensboliger

1.

Sats på samarbejde allerede fra begyndelsen. Arbejd på tværs af faggrænser, skab delagtighed og få inddraget en masse forskellige perspektiver, ikke mindst fra plejepersonalet, for ikke at gå glip af vigtig viden. 

2.

Tænk indretning tidligt. Vent ikke til slutningen af processen med at begynde at planlægge indretningen. Byd indretningsvirksomheder inden for tidligt i processen, og drøft jeres vision. Test og udnyt deres kompetencer. 

3.

Indkøb den bedste løsning. Formuler indkøbet, så det fokuserer på jeres vision. Efterspørg ikke de billigste møbler, men derimod den mest funktionelle løsning. Beskriv den følelse, I ønsker at skabe. 

4.

Tænk langsigtet for alles skyld. Et nyt plejehjem er en stor investering, ikke mindst for små kommuner. Det er vigtigt at forsøge at få alle til at forstå, at kvalitet er en investering, som lønner sig for alle på sigt. 

5.

Skab en god følelse. Demensboliger er netop steder, hvor mennesker bor. Deres hjem. ”Varmt, hjemlig hygge og imødekommende”er vigtige værdibegreber for at skabe bæredygtige og sundhedsfremmende plejemiljøer.