Indret med naturen, og øg trivslen

Man har længe vidst, at naturen har en positiv indvirkning på os mennesker – men kan den samme effekt genskabes indendørs? I de senere år er der vokset en tydelig tendens frem, hvor man gennem arkitekturen og indretningen kombinerer indemiljøet med naturen. Det kaldes biofilisk design, og der er mange fordele ved at bringe naturen ind i vores arbejdsmiljøer. Grønne planter er gået fra at være noget, man tilføjede som det sidste på arbejdspladsen, til nu at være noget, der tænkes ind fra starten.

For mange er det åbenlyst: En gåtur i en park eller skoven, at sidde på en bro ved vandet eller indrette vores hjem med planter gør os lykkelige. Så hvad findes der af beviser, som understøtter det, vi tror, om naturens påvirkning på os mennesker? Bogen Biophilic Design (Stephen R. Kellert, Judith H. Heerwagen, Martin L. Mador) er et eksempel på et samlet studie, der videnskabeligt understøtter den antagelse, at kontakt med naturen er afgørende for menneskets funktion, sundhed og trivsel. Undersøgelserne viser blandt andet, at:

1.

Kontakt med naturen er blevet forbundet med forbedret kognitiv funktion ved opgaver, der kræver koncentration og hukommelse.

2.

Kontakt med naturen forbedrer heling og restitution efter sygdom og større kirurgiske indgreb, f.eks. gennem naturligt lys og beplantning samt symbolske elementer af naturen (f.eks. i form af billeder).

3.

Kontormiljøer med naturligt lys, naturlig ventilation og elementer koblet til naturen resulterer i forbedret arbejdspræstation, lavere stress og større motivation.

4.

Den menneskelige hjerne reagerer funktionelt på sensoriske mønstre og elementer fra naturen.

5.

Mennesker, der bor i nærheden af naturen, beretter om færre sundhedsmæssige og sociale problemer, uanset land eller by, uddannelsesniveau og indkomst. Selv begrænsede mængder vegetation som f.eks. græs og nogle få træer har en positiv effekt.

Biofilisk design

Biofilisk design betyder kærlighed til naturen. Det forklarer menneskets tiltrækning til naturen og et ønske om at være i og omkring den. Begrebet blev skabt af den tysk-amerikanske socialpsykolog Eric Fromm i sin bog fra 1964, The Heart of Man, men blev populariseret af den amerikanske biolog Edward O. Wilson, som indrammede udtrykket i bogen Biophilia fra 1984. Wilsons studier er det, der med tiden i betydelig grad har påvirket design med naturlige elementer. Efter at have skrevet Biophilia samarbejdede Wilson med professor Stephen R. Kellert, et andet ikon inden for biofilisk design, i The Biophilia Hypothesis i 1993.

Biophilia.png

Biofilisk design består hovedsageligt af to dele:

• Den første del består af former i det byggede miljø, som direkte (f.eks. planter, dagslys og vand), indirekte eller symbolsk (f.eks. former, mønstre, farver, billeder og film) afspejler naturen.

• Den anden del handler om oplevelsen af miljø og sted. Biofilisk design er mere end bare ting, vi er omgivet af, det handler om hele oplevelsen og udsigten over det miljø, vi befinder os i.

"Viden om, hvordan naturen påvirker os mennesker, er en vigtig del, når vi udvikler nye produkter. Det er Grow et tydeligt eksempel på. En blomsterkasse i flere forskellige udførelser, som gør det nemt at indrette med planter på kontoret, i skolen eller i et pleje- og omsorgsmiljø. Planter påvirker også akustikken i et miljø, fordi bladene i et løvværk har en diffuserende effekt og reflekterer lydbølgerne i forskellige retninger. Det skaber et behageligt lydmiljø."

Jenny Hörberg, Director Global Range & Design, Kinnarps

Mindsket stress og øget trivsel med elementer fra naturen

Forskningen fastslår, at elementer fra naturen i indemiljøer fremmer velvære, trivsel, kreativitet og produktivitet, samtidig med at det reducerer stress og forbedrer restitution. Rapporten Human Spaces – The Global Impact of Biophilic Design in the Workplace viser eksempelvis, at vi mennesker kan øge vores produktivitet med 6% gennem naturlige elementer som sollys og planter i indemiljøet. Samtidig øges både kreativiteten og det oplevede velvære med 15% ifølge samme undersøgelse.

En anden undersøgelse viser, at dagslys og udsigt har en enorm indvirkning på den kognitive udvikling og uddannelsesresultater. Blandt 2.593 grundskoleelever i Barcelona viste det sig, at børn i skoler med mere grønt havde en betydeligt bedre kognitiv udvikling i løbet af året. Undersøgelsen viste forbedringer i arbejdshukommelsen og færre problemer med manglende opmærksomhed. Det understøttes af forskning ved Karolinska Institutet, som viser, at ophold i miljøer med elementer fra naturen reducerer negative følelser og stress og øger positive følelser, mental restitution og præstation. Undersøgelsen viser også, at man præsterer bedre i opmærksomheds- og hukommelsestest. Mennesker, der bor i bymiljøer med meget bevoksning, er sundere end dem, der bor i områder med mindre grønt. De er mindre stressede, lever længere og har lavere risiko for hjerte-kar-sygdom, højt blodtryk, type 2-diabetes og psykisk sygdom.

Allerede i 1984 viste forskning udført af Roger S. Ulrich, Ph.D. Chalmers (View through a window may influence recovery from surgery), at 23 operationspatienter, der blev tildelt stuer med vinduer og udsigt til træer og buske, kunne tage hurtigere hjem efter operationen, de havde brug for mindre smertestillende medicin og havde en mere positiv indstilling (ifølge sygeplejerskerne) sammenlignet med 23 andre patienter på tilsvarende stuer, men med udsigt til en murstensmur.

Eksempler på biofiliske designelementer:

Image var.2_jordnarafarger.jpg

Farve

Jordnære farver, der ligger tæt op af naturens egen farveskala, såsom grønne og jordfarvede nuancer, har en særlig effekt på menneskets evne til at restituere. Dæmpede tone-i-tone-farver giver et harmonisk indtryk og bidrager til velvære.

Image var.2_solljus3.jpg

Sollys

Adgang til dagslys i stedet for kunstigt lys. Dagslys fremmer vitalitet, sundhed og positive følelser samt forbedrer søvnkvaliteten. Man bør helst aldrig være mere end tre meter fra et vindue.

Image var.2_utblick.jpg

Udsigt

Mennesker har en særlig præference, når det gælder udsigt, især hvis udsigten indeholder naturlige elementer og grønt.

Image var.2_former.jpg

Naturlige former og mønstre

Former og mønstre, der knytter sig til naturen, såsom træer, blade, skaller, spiraler, rørformer, ovaler, kupler og hvælvinger, har en positiv indvirkning på os mennesker. Organiske former, der modstår lige linjer og rette vinkler, er eksempler på typiske biofiliske designelementer.

Image var.2_sensoriskt.jpg

Sensoriske variationer

Menneskets overlevelse har altid krævet en håndtering af alle sanser, såsom at reagere på lys, lyd, berøring og duft. En sensorisk variation i indemiljøet bidrager derfor til velvære. Det kan for eksempel være taktile tekstiler med struktur eller ægte og varme materialer som træ eller finér.

Image var.2_vaxter3.jpg

Planter

Planter er grundlæggende for menneskets eksistens som kilde til mad, fibre, foder samt andre ernærings- og sikkerhedsmæssige aspekter. Tilføjelsen af planter til det byggede miljø fremmer trivsel, tilfredshed, velvære og præstation.

"Når man bringer naturen ind, handler det også om, hvilke materialer man bruger i indretningen. Finér er eksempelvis et naturligt og taktilt materiale, der opleves varmt og blødt ved berøring. Vi kan ganske enkelt godt lide at røre ved det og får det godt af at gøre det."

Christina Wiklund, Colour, Material and Finish Manager, Kinnarps

5 måder at indrette med planter på arbejdspladsen!

At tilføje grønt til arbejdspladsen handler om mere end blot at stille et par planter i vinduerne. Areal er en kostbar ressource, der skal udnyttes effektivt, og det kræver smarte løsninger at gøre indretningen bæredygtig, også ud fra et økonomisk perspektiv. Indretning, hvor planter og naturelementer er integreret i de øvrige funktioner såsom vægge, rumdelere og opbevaringsmoduler, er eksempler på, hvordan man anvender biofilisk design i moderne arbejdsmiljøer.

• Tænk ud over potteplanter i et vindue eller på en hylde. Planter kan anvendes i større rumdelere, de kan hænge ned fra loftet eller bruges som plantevægge.

• Brug planteopbevaring til at opdele et åbent område, markere en zone eller skabe hyggerum i rummet.

• Skab grønne oaser eller atrier til afslapning eller kreativt samarbejde ved at gruppere planter i forskellige højder, der efterligner et naturligt landskab.

• Placer planter, hvor der er behov for en bedre akustik. Bladene spreder lydbølgerne og reflekterer dem i forskellige retninger, hvilket reducerer lyden.

• Glem ikke mødelokalerne! Planter i mødelokaler fremmer god akustik og er også med til at gøre rummet mere hyggeligt og indbydende.

     

Skab et sundt arbejdsmiljø

Det at planlægge og indrette en arbejdsplads er i bund og grund at arbejde med mennesker. På mange måder fungerer vi på samme måde, som vi gjorde for tusinder af år siden, da vi levede af jagt og landbrug. Dengang tilbragte vi en meget større del af vores liv udendørs med de naturlige elementer som permanente følgesvende. I dag tilbringer de fleste af os det meste af tiden indendørs uden forbindelse til de naturlige elementer – hvilket vi jo egentlig ikke er skabt til. Vores biologiske arv gør, at vi har det bedre og præsterer bedre de steder, hvor naturen er flyttet ind.

Lad Kinnarps hjælpe dig til et sundt arbejdsmiljø!

Kontakt os

Kilder

D. Browning, William and O. Ryan, Catherine. 2020. Nature Inside: A Biophilic Design Guide. London: RIBA Publishing. 

Heerwagen, Judith; Madror, Martin and R. Kellert, Stephen. 2013. Biophilic Design: The Theory, Science and Practice of Bringing Buildings to Life. Hoboken: Wiley.

Human Spaces. 2015. The Global Impact of Biophilic Design in the Workplace. Link

Karolinska Institutet. 2022. De ser nyttan med naturen. Link

Proceedings of the National Academy of Sciences. 2015. Green spaces and cognitive development in primary schoolchildren. Link

H. Matsuoka, Rodney. 2010. Student performance and high school landscapes: Examining the links. Landscape and Urban Planning 97(4): 273-282. Link

S. Ulrich, Roger. 1984. View Through a Window May Influence Recovery from Surgery. Science 224(4647): 420-421. Link

Relaterede produkter

Grow

Grow

6 Farver & Materialer | 4 Varianter

Allé

Allé

Fields

Fields

297 Farver & Materialer | 23 Varianter

Kalmia

Kalmia

32 Farver & Materialer | 21 Varianter

Space

Space

Space Open storage

52 Farver & Materialer | 170 Varianter

Fendo

Fendo

Nexus

Nexus

34 Farver & Materialer | 17 Varianter

Fields

Fields

297 Farver & Materialer | 23 Varianter

Allé

Allé