Lys og belysning for bedre sundhed og præstation på kontoret

Arbejdsresultater, adfærd og trivsel. Lys påvirker ikke kun vores velbefindende, men kan også bruges som et værktøj til at hjælpe os med rumopfattelse, afstandsbedømmelse og navigering i et miljø. Dårlig belysning gør os trætte – mens god belysning i kombination med indretning kan markere og invitere til forskellige miljøer eller zoner på en arbejdsplads. Alt sammen med positiv indvirkning på sundhed og præstation.

Du har sikkert oplevet, hvordan øjnene forsøger at kompensere for dårligt og svagt lys i dit arbejdsmiljø med hovedpine og spændinger i nakke, skuldre og ryg til følge. Måske er du også begyndt at gabe og have svært ved at holde dig vågen, når belysningen er svag. Det er helt naturligt og grundlæggende biologi. Mørke får nemlig kroppen til at tro, at det er tid til at sove og udskille hormonet melatonin, som gør dig søvnig. Godt om aftenen, dårligere om dagen, hvor du hellere vil have lys for at frigøre kortisol, som gør dig frisk. Evolutionært er vi mennesker tilpasset til et liv udendørs i dagslys – og det er også der, vi og vores øjne fungerer bedst. I dag tilbringer mange af os store dele af livet indendørs, og derfor er vi nødt til at supplere dagslyset med elektrisk belysning for at have det godt og præstere.

Helhed med variation

Så hvor gode er vi egentlig til at udnytte lysets superkræfter? Henrik Clausen er lysforsker og chef for belysningsvirksomheden Fagerhults lysakademi. Han siger, at bevidstheden om lysets æstetiske kvaliteter er relativt veletableret, men at det område, der har udviklet sig mest i de senere år, er den dybere kobling mellem lys og sundhed. "I begyndelsen af 2000'erne opdagede man, at vi har ekstra receptorer i øjet, som påvirker os på forskellige måder, f.eks. hvor godt vores døgnrytme fungerer. I plejemiljøer er sammenhængen mellem belysning og velvære nemmere at se end f.eks. på kontorer eller skoler, men vi ved, at den også er stærk i disse miljøer," siger han. Grundlaget for al belysningsplanlægning er at anvende flere forskellige typer lys. Udgangspunktet er det naturlige dagslys, som suppleres med anden differentieret belysning. Den klassiske opdeling bygger på idéen om en tredelt lyssætning, som på dansk ofte kaldes alment lys/omgivelseslys, funktionslys og accentlys.

Det handler om at dække forskellige behov og skabe en funktionel og stimulerende helhed med variation og dynamik. Forestil dig, at du går i en skov, hvor lyset falder ind fra forskellige sider i en lysning. Det er på en måde den ideelle lyssætning.

Henrik Clausen, lysforsker og leder af Fagerhult Lighting Academy

Tre typer lys

Alment lys/omgivelseslys

Alment lys eller omgivelseslyset, som det også kaldes, supplerer dagslyset og skaber det rette grundlysniveau. Det lyser omgivelserne op, hjælper med grundlæggende navigering og sørger for, at der er tilpas lyst i rummet når som helst på døgnet og uanset vejret.


Allmänljus4.png

Funktionslys

Funktionslyset giver dine øjne de bedste forudsætninger for at udføre din arbejdsopgave. Præcist hvilket lys, du har brug for, afhænger af dine individuelle egenskaber, aktivitetstypen og det specifikke rums forudsætninger, men det er altid vigtigt at have et jævnt lys over hele arbejdsfladen. Et tip er at holde en blyant lige ned på arbejdsfladen – hvis du kun ser én (1) skygge fra den, falder lyset rigtigt. Lyset skal være dæmpbart for at kunne tilpasses individuelt.

Funktionsljus3.png

Accentlys

Accentlys eller dekorationslys, som det også kaldes, giver det ekstra touch, som skaber atmosfære og den emotionelle oplevelse af et miljø. Det kan være spots, der kan dæmpes, eller nedhængt belysning, som forstærker følelsen af en specifik indretningsløsning, men også lys, der hjælper med navigeringen, indbyder til at sidde ned i et roligt loungeafsnit eller tilskynder til kreativitet ved et projektbord. Der kan også være oplyste vægge for at forstørre eller mindske opfattelsen af miljøet.
Accentljus3.png

Derudover er der det vigtige dagslys, som gør dig frisk, positiv, sund og forbedrer din søvnkvalitet. Derfor bør indendørsbelysningen være så lig med dagslys som muligt, og vi skal helst aldrig være mere end 3 meter fra et vindue. Et godt tip er at gå en kort tur udendørs i løbet af dagen for at få mere dagslys.

Fleksibel belysning til den enkelte

Sådan ser det ud i de grove træk. Behovet for lys varierer således i løbet af dagen og året, afhængigt af hvad opgaven er, og også i løbet af livet – ældre mennesker har ofte brug for andet og mere lys end yngre. Fleksible løsninger med f.eks. flytbare armaturer, dæmpbarhed og muligheden for at markere forskellige zoner og typer af miljøer med et varieret lys øger medarbejderoplevelsen. Muligheden for individuelt at styre belysningen har mange fordele, ganske enkelt fordi vi alle har forskellige præferencer og behov. Nogle vil måske starte dagen med lidt svagere belysning, mens andre foretrækker stærkere lys for at kunne udføre deres opgaver optimalt. Følelsen af kontrol gør også, at vi føler os trygge og bekvemme i et miljø. Lys er kort sagt en vigtig faktor i et holistisk perspektiv på ergonomi. Et udtryk, der bruges i denne sammenhæng, er Human Centric Lighting – menneskecentreret belysning.

 

Det handler om at forsøge at genskabe den naturlige døgnrytme, som dagslyset giver os, med kunstigt lys. Begrebet er nyt, men vores syn på belysning er og har altid været, at det skal tage udgangspunkt i menneskers behov og på bedste vis gøre livet og arbejdet nemmere for alle.

Henrik Clausen, lysforsker og leder af Fagerhult Lighting Academy

Styrk indretningsløsningen med lys og belysning

Dagslys og elektrisk lys påvirker altså grundlæggende, hvordan vi oplever, præsterer og har det i et rum, men lyskvaliteten afgøres også af, hvordan belysningen spiller sammen med indretningen. Det bedste resultat opnås, når arkitektur, lys og indretning planlægges sammen, eftersom farver og teksturer på møbler påvirker helheden. Ved at planlægge indretning og belysning parallelt skabes et stimulerende miljø, som har en positiv effekt på både sundhed og arbejdsresultater. Ved at "male" med lyset kan man fremhæve, hvor fokus skal ligge eller styrke det visuelle indtryk af et miljø. En almindelig fejl er at indrette med for fladt lys, det vil sige med kun én type armatur. Så skabes der ingen kontraster eller skygger, og miljøet kommer til at mangle tydelige forskelle og dynamik. Man kan sammenligne med kun at have et slags møbel i sit arbejdsmiljø.

Nogle grundlæggende ting, du bør overveje, er:

Lys giver lys

Af hensyn til menneskets biologiske behov er det vigtigt, at der er tilstrækkeligt med lys på det rigtige sted for at opnå en positiv effekt på velbefindende og præstation. Husk, at lyse farver lettere opfanger lys og tilsammen skaber et højere lysniveau. Jo mørkere farvevalg i et miljø, desto mere belysning kræves der. Det indirekte og reflekterede lys fra vægge, lofter og gulv- og bordskærme er lige så vigtigt som det direkte lys.

Tænk på kontrasterne

Undgå at have for stor lyskontrast mellem din arbejdsflade og resten af arbejdsmiljøet, da det skaber for store kontraster for øjet at skifte mellem. Vælg gerne en mild farve eller naturligt træ på bordpladen for at undgå forstyrrende kontraster, og tilstræb et jævnt lys på arbejdsfladen. Ved præsentationer er det en fordel at bruge tv-skærme i stedet for projektorer, da de giver bedre kontrast, og man slipper for at slukke for resten af rumbelysningen.

Så lidt blændende lys som muligt

Placer ikke skriveborde opad et vindue, idet du kan blive blændet. Heller ikke med et vindue bag dig – så vil dagslyset blive reflekteret i din skærm. Placer i stedet skrivebordet ved siden af vinduet, så dagslyset kommer fra siden. Hvis lyset er for kraftigt, kan du bruge persienner til at justere dagslyset.

3 tips til bedre belysning

Forskellige typer lys

Nøglen til god belysning er at have forskellige typer lys. Tag altid udgangspunkt i dagslyset, og tilføj derefter alment lys/omgivelseslys, funktionslys og accentlys. De forskellige lys skaber en funktionel helhed, fremhæver specifikke miljøer og bidrager til god variation i rummet.

Tilstrækkeligt med lys

På den nordlige halvkugle er dagslys en mangelvare en del af året. Det skal der kompenseres for med elektrisk lys for at opretholde præstationsniveau og sundhed. Når vi får for lidt lys, udskilles hormonet melatonin, som gør, at vi bliver trætte og kan få hovedpine, mens højere lysniveauer frigør kortisol, som gør os friskere og hjælper os med at præstere bedre. 

Fleksibelt
lys 

Vores behov for lys ændrer sig i løbet af dagen, året og livet. Muligheden for at styre og ændre belysningen gør, at vi kan tilpasse lyset efter behov, individ og aktivitet. Følelsen af kontrol påvirker velvære og tryghed og har en positiv indvirkning på vores evne til at udføre vores arbejde på bedste vis – og hjælper os desuden med at være mere energieffektive.

Bæredygtig belysning til nye behov

På organisationsniveau bidrager fleksibel belysning til at fremtidssikre virksomheden, men Fagerhults produktchef Cecilia Niva peger også på øgede elomkostninger og det stadigt vigtigere bæredygtighedsaspekt. "Behovet for lys er sjældent konstant i alle rum og hele døgnet, og vi vil ikke spilde energi, hvor den ikke gør nogen nytte. Med automatisk styring af belysningen kan vi reducere elforbruget kraftigt," siger hun. Et andet behov, der er blevet stadigt mere aktuelt i de senere år, er, hvordan lyset skal tilpasses i vores mødemiljøer, så det fungerer både i fysiske møder, digitale møder og hybridmøder. Det handler ikke kun om, at vi vil se så godt ud som muligt på skærmen, men om hvordan lyssætningen skal fremme den menneskelige kommunikation uden eksempelvis forstyrrende skygger.

Selv i et fysisk miljø med dårlig lyskvalitet er det svært at aflæse den anden persons reaktioner og ansigtsudtryk, og det forstærkes på skærmen. I forbindelse med videomøder er den grundlæggende regel at have cylindrisk lys, som kommer fra forskellige vinkler forfra.

Cecilia Niva, produktchef hos Fagerhult

Kinnarps skaber totale indretningsløsninger med fokus på bæredygtighed og ergonomi. Vi former skræddersyede løsninger, der fremmer trivsel og succes. Uanset hvor I er i processen med jeres lokaler, bidrager vi gerne med viden og vejledning til at skabe de bedste miljøer for din og jeres organisation.

Kontakt os

Læs mere om holistisk ergonomi