Når forskning møder omsorg

Valgfrihed og stimulering, det rigtige lys og den rigtige farve. Inden for forskning ved man, hvad der kræves af et fysisk plejemiljø, for at ældre skal have det godt. Forsker Helle Wijk forklarer de vigtigste resultater – og hvorfor de alt for sjældent bliver til virkelighed.

Vi bliver ældre og ældre. Og behovet for plejemiljøer for ældre kommer ikke til at blive mindre. Men hvordan skal de udformes for at give os det anstændige liv, som vi fortjener i livets efterår? Helle Wijk, professor i sygepleje ved Göteborgs universitet og gæsteprofessor i plejearkitektur på det tekniske universitet Chalmers, har forsket længe i emnet. De seneste 25 år er der sket meget inden for forskningen, siger hun. "I dag forsker sundheds- og arkitekturvidenskaberne i fællesskab, både nationalt og internationalt. Det siger en del om udviklingen. Derudover satser investorerne mere på den her type forskningsspørgsmål, og kommunerne er blevet mere bevidste om, at deres miljøer skal undersøges."

Et plejemiljø, der er personcentreret og hjemligt, skaber ifølge Helle Wijk de bedste forudsætninger for trivsel og velvære. I sin egen afhandling fra 2001 viste hun, hvordan farver kan bruges til at forbedre plejemiljøer for ældre. "Når vi bliver ældre, bliver synet og evnen til at opfatte kontraster dårligere. Farvekoder og kontraster kan bruges til at vække genkendelse, tilskynde til brug og tydeliggøre rumfølelsen." Lyssætningen er en anden faktor. Korrekt lys kan gøre det nemmere for ældre at se, hvad der er på
tallerkenen, eller læse dagens avis.

Ældre kan også have svært ved at gå langt og orientere sig, især om natten. Derfor bør ældreboliger være mindre og uden alt for stor afstand. "Afstanden mellem soveværelse og badeværelse er et vigtigt punkt, for dér sker mange faldulykker. I et godt fysisk plejemiljø behøver du ikke vandre rundt på usikre ben i mørket på jagt efter badeværelset."

Et veldesignet plejemiljø til ældre indebærer også valgfrihed for brugerne, understreger Helle Wijk. Det kan handle om plads til egne møbler, men også om muligheden for både privatliv og socialt samvær. "Ældre mennesker er jo individer med forskellige behov, præcis som dig og mig. Nogle gange har man måske lyst til at spise med andre, andre gange ikke. Der kan f.eks. placeres
enkelte lænestole til dem, der vil sidde og læse i fred og ro, og sofagrupper til dem, der vil sidde sammen."

Så hvor godt er vores plejehjem udformet?

"Det svinger meget. Mange blev bygget i 70’erne og 80’erne som små hospitaler med lange gange og stuer. Der findes også fantastiske eksempler, som er bygget senere, hvor man har satset på plejehjem med en hjemlig følelse, både ude og inde."

Hvad kan man sige om nutidens udemiljøer til ældre?

"Alt for ofte har plejehjem slet ikke noget udemiljø, og hvis de findes, så er de sværttilgængelige eller mangler beskyttelse mod sol og vind. Alle burde have adgang til gode udemiljøer, uanset alder."

Hvad kan der gøres bedre for fremtiden?

"Det ville være en god start at give mere plads til de ældres meninger. Deltagelsesdesign, hvor man tager udgangspunkt i, hvad brugerne selv ønsker, har været anvendt længe inden for forskning. Det bør også gøres inden for kommunal pleje og omsorg. Generelt tager implementeringen af resultaterne alt for lang tid."

Hvordan kan det være?

"Der har været for lidt dialog mellem akademikerne og folkene på pleje- og omsorgsområdet. Nu skal vi sørge for, at al den forskning, vi har, også bliver et værksted – gennem samarbejde med samfundet, erhvervslivet, politikerne og medierne."

”Ældre mennesker er jo individer med forskellige behov, præcis som dig og mig.”

Helle Wijk, professor i sygepleje og plejearkitektur

6 tips til bedre plejehjem

1.

Valgfrihed og stimulering

Variation i udformningen er lige så vigtigt ude som inde.

2.

Brug farvekontraster og koder

Gør det lettere at orientere sig og forebygger ulykker.

3.

Tilpas lyssætningen

Det er vigtigt for både sikkerheden og livskvaliteten.

4.

Den rette højde på møblerne

Det skal være let at sætte sig og rejse sig.

5.

Lad de ældre deltage i udformningen

Brugernes egne synspunkter bør være et centralt udgangspunkt.

6.

Tilpas udemiljøet

Skal være lettilgængeligt og sikkert, varieret og med beskyttelse mod sol og vind.