Case: Plejehjemmet Midsommargården

FAKTA OM CASEN

Kunde:
Varberg Kommune

Sted:
Varberg

Arkitekt:
D Office Arkitekter AB

Antal lejligheder:
60 fordelt på seks afdelinger

Areal:
ca. 6700 m²

Færdigt:
1. marts 2021

Indretning, der stimulerer sanserne og hukommelsen

Med Midsommargården ønskede Varberg Kommune at sætte en ny standard for fremtidens plejehjem. Visionen er et sted, hvor sanserne og hukommelsen stimuleres. For at opnå dette, tænkte man indretningens æstetik og funktion igennem fra bunden. Med støtte fra Kinnarps’ behovsanalyse Next Care® har Midsommargården fået en bæredygtig indretning på lang sigt, hvor fokus er på de ældres livskvalitet og personalets arbejdsmiljø.

Varberg har som mange andre svenske kommuner en aldrende befolkning, og samtidig er de eksisterende plejehjem begyndt at blive slidte og er ikke tidssvarende. Da man skulle planlægge Midsommargården, var ambitionen derfor at skabe et plejehjem, der også kunne blive en reference for fremtidige projekter.

VEJEN TIL JERES NÆSTE PLEJEMILJØ

Vores behovsanalyse Next Care® undersøger, hvad der er nødvendigt for at skabe det ideelle plejemiljø til netop jer. Den giver gode forudsætninger for et støttende plejemiljø og et grundlag at tage udgangspunkt i, når indretningsforslaget skal tegnes. En vigtig del af analysen er at uddanne de ansvarlige i at stille de rette krav til indretningen. En anden er at inddrage, inkludere og forberede alle de personer, som skal opholde sig i de kommende miljøer. Kort sagt handler det om at forstå og analysere for at kunne forbedre. Læs mere om Next Care® her.

Vi begyndte tidligt i processen med brede samarbejdsgrupper, som virkelig gik til bunds i, hvad man ønskede med den nye boligtype, og hvordan vi kunne nå så langt som muligt. Det har været en spændende vidensrejse, hvor ikke mindst Kinnarps har stået for mange aha-oplevelser.

Marie Sundqvist, projektleder hos socialforvaltningen i Varberg Kommune

Midsommargårdens indretning og planløsning har til formål at skabe fællesskab, tryghed og inddragelse for ældre og mennesker med demenssygdom. Projektet har, som Marie Sundqvist påpeger, været præget af dialog mellem mange mennesker med forskellige kompetencer. Alt fra demenseksperter og tilgængelighedskonsulenter til arkitekter og bygherrer. Visionen med at stimulere hukommelse og sanser ses i dag bl.a. i form af en lettilgængelig have og i valget af materialer og farver.

Midsommargården skal være et sted, hvor helheden afspejler elementer som respekt, omtanke og individets værdighed. Det fysiske miljø skal føles varmt og imødekommende for at øge de ældres livskvalitet, samtidig med at det skal give personalet mere tid til omsorg og sikre, at kommunens investering er bæredygtig på lang sigt.

Marie Sundqvist, projektleder hos socialforvaltningen i Varberg Kommune

Column var.1_midsommargården.jpg

Column var.1_midsommargården5.jpg

Marie fortæller, at processen startede med en række møder med Kinnarps. Det indledende arbejde handlede frem for alt om, at kommunens arbejdsgruppe med repræsentanter fra både pleje- og byggesiden skulle indhente viden, få fælles referencerammer og skabe en stabil platform at tage udgangspunkt i.

"Vi satte pris på Kinnarps’ erfaring og kompetence og på, at vi også fik deres produkter at se for at få mere konkret viden om, hvordan indretningen f.eks. skaber en bedre helhedsergonomi.  Kinnarps forstod, hvad vi havde brug for og ville have. De kunne tilbyde den kompetence, der var nødvendig for at levere en helhedsløsning, og de har de produkter, der kræves for at realisere vores vision", siger Marie Sundqvist.

Kinnarps fungerede på en måde som bro mellem arbejdsgruppens forskellige kompetencer og kunne komme med vigtige perspektiver på indretningen. Vi havde stor gavn af deres metode Next Care® og også den håndbog om plejemiljøer, som Kinnarps har udarbejdet.

Marie Sundqvist, projektleder hos socialforvaltningen i Varberg Kommune

Læs vores håndbog til pleje- og omsorgsmiljøer!

Download

Image_midsommargården3.jpg

Column var.3_midsommargården.jpg

Image_midsommargården2.jpg

Column var.3_midsommargården3.jpg

"I dette projekt var kunden tydelig med, at man virkelig ville gøre det rigtige fra start og hele vejen til målet. De forstod vigtigheden af at bruge tid og engagement fra starten for at opnå et vellykket slutresultat, og her var vores behovsanalyse Next Care® en støtte i deres proces," siger Johan Franzén, ansvarlig for Next Care® hos Kinnarps. "I første fase arbejdede vi med at identificere udfordringer og muligheder samt definere værdigrundlaget. Derefter fortsatte vi gennem flere workshops med at kortlægge behovene og inddrage alle relevante grupper. Vi fokuserede på helhedsfunktionen frem for enkelte produkter," fortsætter han. 

I næste trin handlede det om at lave konkrete forslag til indretningsløsninger baseret på analysen, for at skabe en fremtidssikret indretning ud fra den indsamlede viden om stedets unikke og reelle behov. "Viden og kvalitet i alle led bliver en langsigtet god og bæredygtig investering, når det gælder kommunens økonomi, beboernes og personalets sundhed og de pårørendes oplevelse," siger Johan Franzén.

Kan du lide dette projekt? Vi vil gerne høre mere om dit projekt.

Kontakt os

Pia Lindskog er en af to afdelingschefer på Midsommargården. Hun ved af erfaring, at det fysiske miljø gør en stor forskel i den daglige drift.

"Denne bolig står virkelig for noget nyt. Her findes en stærk hjemlig følelse, som føles tryg og hyggelig for de ældre, samtidig med at arbejdsmiljøet aflaster vores ansatte, så de har mere tid og overskud til beboerne. Vi, der arbejder her, har været med til at påvirke indretningen, og det er en stor fordel. Kinnarps var meget lydhøre, samtidig med at de tilførte nye perspektiver. Man forstår med det samme, at de tager dette område alvorligt," siger hun.

Pia Lindskog understreger, at det er vigtigt med kombinationen af æstetik og funktion i møblerne – og indretningen som helhed. For at komme væk fra institutionsfølelsen, fremme beboernes oplevelse af uafhængighed og tryghed med hensyn til at orientere sig og skabe et arbejdsmiljø, hvor også de ansatte trives og har det godt.

Vi ville have møbler, der stimulerer sanserne og følelserne, samtidig med at vi skal have respekt for, at vores virksomhed stiller særlige krav. Der kræves både bløde og hårde værdier. Vi kan ikke vælge det ene eller det andet, men skal skabe en helhed. Nøglen til, at vi kan leve op til vores høje ambitioner, er, at Kinnarps har en indretning, der både er flot og funktionel.

Pia Lindskog, afdelingschef på Midsommargården

Marie Sundqvist er gået på pension, efter at Midsommargården åbnede i marts 2021. Hun ser nu tilbage på projektet med stolthed og glæde.

Jeg synes virkelig, at vi satte et nyt niveau for plejehjem med Midsommargården. Her har Varberg og også andre kommuner et godt eksempel på, hvad der skal til for at skabe fremtidens plejehjem. Lad det tage lidt tid, analyser behovet, tænk indretningen ind fra starten, sats på langsigtet kvalitet, og kombiner æstetik med funktion!

Marie Sundqvist, projektleder hos socialforvaltningen i Varberg Kommune

Image_midsommargården4.jpg

Column var.1_midsommargården3.jpg

Relaterede produkter

Kurbits Chair

Kurbits Chair

Jackie

Jackie

Be a part of

Be a part of

Humlan

Humlan

Jackie

Jackie

Nivå

Nivå

Nivå coffee table

Nivå coffee table

Maja table

Maja table

Gustav

Gustav

Ram

Ram