Bibliotek

Fokusmiljø for elever både i timer og i frikvarterer, hvor man kan sidde bekvemt, adskilt eller sammen med andre. Kan være en del af et større område som f.eks. indgangsområdet eller et separat lokale, hvor der også kan være tilstødende grupperum. Her indbyder indretning til et roligt og trygt miljø med en variation af bløde, polstrede møbler. Biblioteket kan også være et mediatek og et sted til projektarbejde.

Se flere biblioteker