Farver påvirker, hvordan vi har det og fungerer som mennesker

Farver, der omgiver os i hverdagen, har ikke kun æstetisk betydning. De påvirker vores oplevelser, adfærd og præstationer og hjælper os med at navigere i fysiske omgivelser. Ved at arbejde bevidst med farver skabes et grundlag for velvære, tryghed, kreativitet og effektivitet.

Farvernes betydning

Mange psykologer har studeret farver og deres betydning, og de har kunnet konstatere, at farver opfattes forskelligt og skaber en eller anden reaktion hos de fleste mennesker. Det har dog været svært at klarlægge helt nøjagtigt, hvad de forskellige farver får os til at føle, eftersom dette til en vis grad også afhænger af kultur, tid og sted. Men selvom der findes delte meninger om, hvordan farverne påvirker os, er der enighed om, at de er af stor betydning, og at de ofte styrer os mere end, vi tror. I dag ved vi, at vores farveopfattelse dannes i det limbiske system, som er den del af vores hjerne, der har betydning for vores hukommelse og følelser. Det i sig selv tyder på, at vores oplevelse af farver er stærkt forbundet med vores evne til at bearbejde følelser, lære nyt og styrke vores motivation. Derfor er det vigtigt at overveje, hvilke aktiviteter der skal udføres i et bestemt miljø, så man vælger den rigtige farve for at opmuntre til aktiviteterne. Det øger muligheden for at skabe eller ændre adfærd.

Farver er en af mange ergonomiske faktorer, der skal spille sammen i et miljø for at skabe mere velvære, kreativitet og produktivitet. Sammen med valget af planløsning, møbler, akustik, lys og luft samt organisatoriske og sociale faktorer skabes helhedsoplevelsen af et arbejdsmiljø. Læs mere om holistisk ergonomi.

Naturens farver viser vejen til tidløse og bæredygtige miljøer

Det, der er trend og ser godt ud lige nu, kan være kontraproduktivt. Farvevalget afhænger af aktiviteten, formålet og de personer, der opholder sig i miljøet. Tidløse farver, der er valgt ud fra helheden, øger i sidste ende værdien af din investering. Det rette farvevalg på det rette sted mindsker desuden slitage og behovet for vedligeholdelse. Meget tyder på, at farver, der ligger tæt på naturens egen farveskala, såsom grønne og jordfarvede nuancer, har en særlig effekt på menneskets evne til at restituere og er derfor velegnede i de fleste arbejdsmiljøer. Jordnære og dæmpede tone-i-tone farver skaber en rolig stemning og er desuden nemme at matche med hinanden, samtidig med at det ensartede og harmoniske indtryk bevares. Det gør det nemt at kombinere virksomhedens møbler fra forskellige lokaler, efterhånden som behovene opstår og skaber et miljø, der er fleksibelt og funktionelt i lang tid.

Fem tips til valg af farve

1.

Tag udgangspunkt i rummets formål, når du vælger farve, ikke personlig smag eller trends.

2.

Jordnære og dæmpede tone-i-tone farver skaber et ensartet og harmonisk indtryk og gør det også nemt at ændre møbelkombinationer efter behov.

3.

Brug farver til at markere forskellige områder og lette navigeringen.

4.

Tænk på kontrasteffekt for at forstærke en funktion eller en ønsket adfærd.

5.

Undgå at sætte flere forskellige stærke farver sammen eller mønstre på store overflader. De kan skabe uønskede distraktioner.

Forskellige farver påvirker på forskellige måder

Farver påvirker alt lige fra humør til neurofysiologiske reaktioner. Nogle farver kan invitere til samtale eller aktivitet, mens andre farver maner til ro, stilhed eller refleksion. Alle påvirkes forskelligt af farver, alt efter den personlige smag. Med andre ord er det meget vigtigt at vide, hvem der skal opholde sig i miljøerne, og hvilke aktiviteter, de skal udføre, inden man vælger farver.
 
En farve er mere end blot en farve. Det er vigtigt at være opmærksom på, at farven kan være kold eller varm og findes i mange forskellige nuancer. Grøn er med andre ord ikke bare en flot farve, det kan være noget helt andet, afhængigt af samspillet mellem farve, tone, lys, kulde, varme og kontrast. Små forandringer kan ændre oplevelsen af et rum og rummets proportioner. Det, der ser ud på en bestemt måde på en plan overflade, kan skabe et helt andet indtryk ved påføring i et rum. Indtrykket kan også ændre sig afhængigt af dagslys og belysning. Desuden påvirker farver hinanden, når de ses sammen, hvilket kan ændre opfattelsen af rummets højde, bredde, dybde, balance og retning.
 
Lys og varme påvirker i høj grad, hvordan mennesker opfatter farver. Rummets farve og helhedsindtryk kan ændre sig betydeligt, hvis man skifter belysning. Tidspunktet på døgnet er også afgørende for, hvordan man opfatter en farve. En blå farve på en kold, overskyet vinterdag kan opfattes som en helt anden blå nuance, når solens stråler rammer farven og varmer rummet op. Lyse farver har den fordel, at de optager lys udefra, hvilket giver energi i løbet af dagen. Mørkere farver derimod stopper lyset og bør derfor placeres med omtanke. Der findes undersøgelser, som viser, at kolde farver har en tendens til at blive vurderet mere negativt og varme farver som noget positivt, men kolde, kølige farver sænker blodtrykket og styrker koncentrationen.

Farveguide

Det menneskelige øje kan skelne mellem ca. 10 millioner forskellige farvenuancer. Så hvordan ved man, hvilke farver man skal vælge i sine miljøer? I vores farveguide nedenfor giver vi nogle overordnede retningslinjer for et udvalg af farver, og hvordan de påvirker mennesker.

Grøn, blå og beige forbedrer koncentrationen

Generelt kan man sige, at kølige farver, som lyse nuancer af grøn, blå og beige, er at foretrække i miljøer, hvor man arbejder længe med høj koncentration. Lyse farver optager mere lys udefra, hvilket giver energi i løbet af dagen. Grønne nuancer symboliserer også natur og energi og virker naturligt afstressende og opfriskende.

Gule nuancer styrker kreativiteten

Gul er det universelle solsymbol, som vi ofte forbinder med optimisme og glæde. Den fanger vores opmærksomhed og siges at skærpe vores hukommelse og måde at tænke på. Gule nuancer er energigivende og gør os optimistiske, så brug dem derfor gerne til at fremme kreativitet. Gul er også god til at vække opmærksomhed og skabe kontrast. Undgå derimod skarpe gule nuancer, som kan irritere synssansen og opleves ubehagelige i stærke doser.

Blå skaber tryghed og ro

Blå nuancer signalerer fred og ro. De skaber en afslappende stemning og fremmer rolig adfærd. Undersøgelser viser, at farven blå får os til at trække vejret roligere og blinke mindre. Blå skaber også tillid og tryghed. Brug blå nuancer der, hvor du vil skabe en fredfyldt og harmonisk stemning.

Rød trigger vores følelser på forskellige måder

Rød er en farve, der hurtigt fanger vores opmærksomhed, virker stimulerende og får vores hjerte til at banke lidt hurtigere. Men røde toner skal anvendes med måde, da de også kan fremkalde vrede og panik. Det kan i sig selv føre til forhøjet blodtryk og kortisol, som er et tegn på stress. Til gengæld passer røde og gule nuancer godt i miljøer, hvor man vil fremme aktivitet og energi. I kantinen er det også en fordel med varme toner, der går mod orange eller støvet rød, da meget tyder på, at de varme nuancer stimulerer smagssansen. Blandt demensramte har man også fundet ud af, at varme, bløde røde farver i forskellige nuancer skaber ro.

Farve kontra kulørthed

Når man indretter et miljø, spiller farvevalget altså en central rolle, men det er ikke helt så enkelt som at vælge den rigtige farve. Man skal også huske på begrebet kulørthed. Med andre ord er farverne grøn eller blå og kulørthed selve intensiteten af grøn eller blå. Kulørtheden angiver altså, hvor stærk eller intens farven er. Begrebet anvendes primært inden for NCS-skalaen (Natural Color System®) og betegnes med "c" i farvekoden på en 100-trinsskala. To farver kan have samme kulørthed, men kan have varierende sort- og hvidhed. Jo mindre kulørthed, jo mere går den pågældende farve mod gråskalaen. En gul farve med kulørthed 99 er stærk gul, mens en gul farve med kulørthed 5 bliver mere grålig. Nært beslægtede farver kan dermed opfattes på helt forskellige måder afhængig af farvernes kulørthed. Undersøgelser viser, at farver med stærkere kulørthed vækker stærkere følelser, uanset om de er negative eller positive.

Kontraster i hverdagen

Valget af farver påvirker altså, hvordan mennesker agerer i forskellige situationer og miljøer. Alt afhænger af, hvilke individer der skal opholde sig i miljøet, hvilke aktiviteter de skal udføre, og hvad man ønsker, at de skal gøre og føle. Kort sagt er farver en måde at lede mennesker i en bestemt retning eller påvirke deres adfærd. Et eksempel er, at forskellige fokusområder eller opholdssteder kan markeres ved at arbejde med en ensartet farveskala. Det gør navigationen nemmere, og alle ved, hvad der gælder i netop det område. Gennemtænkte farvevalg kan dermed optimere trygheden, tydeligheden og navigationen i et miljø.

En anden vigtig faktor for at kunne orientere sig i et miljø er tilstedeværelsen af kontraster. Kontraster giver mulighed for at fremhæve eller skjule overflader. Et armlæn kan fx have en kontrastfarve for at fremhæve, at det har en vigtig funktion. Et andet eksempel er, at en dør kan males i samme farve som væggen for at skjule den og signalere, at døren ikke skal anvendes. Modsat kan en dør i kontrastfarve med tydelighed signalere, at "her går man ind". Et tæppe i kontrastfarve kan også markere et område og indbyde til en bestemt type aktivitet.

Farvevalg i forskellige miljøer

office.jpg

Farvevalg på kontoret

 • Brug farver til at markere forskellige fokusområder og lette navigeringen i lokalet.
 • En farveskala med jordnære tone-i-tone farver gør det nemt at flytte rundt på og kombinere møbler i rummet, uden at forstyrre det harmoniske helhedsindtryk.
 • Husk, at mørke farver stopper lyset, så kompensér med hensigtsmæssig belysning.
 • Lad større overflader få rolige ensfarvede nuancer for at undgå forstyrrelser.
 • Vær opmærksom på, at lyse blanke overflader, der reflekterer lys, kan være generende for øjet.

education.jpg

Farvevalg i læringsmiljøer

 • Undgå mønstre, stærke farver og for mange forskellige farver i samme rum for at minimere distraktion.
 • Markér opholdssteder og -områder ved hjælp af farver for at skabe tryghed og lette navigation.
 • Planlæg bevidst, hvilke farver der egner sig bedst til hvilke overflader, og vær fx opmærksom på, at lyse nuancer er mere smudsfølsomme end mørke.
 • Arbejd med kontraster for at opfordre til forskellig adfærd. Et tæppe i kontrastfarve skaber fx nemt et indbydende område.
 • Farvesæt enkelte, mindre detaljer i indretningen, fx greb på et opbevaringsmodul i stedet for større overflader. Det gør indretningen mere holdbar og fleksibel i længden og minimerer synsindtryk.

care.jpg

Farvevalg i omsorgsmiljøer

 • Undgå pastelfarver, da ældre ikke opfatter farver med samme intensitet som yngre.
 • Arbejd bevidst med kontraster i farvesætningen for at lette orienteringen i rum og omkring møbler.
 • Undgå mønstre, da mennesker med demens kan opleve det som negativ distraktion. Det kan fx opfattes som småkryb, der bevæger sig.
 • Et møbel i en flot farve, der skiller sig ud fra baggrunden, er nemmere at se og bliver derfor også anvendt mere. Modsat kan en dør, der males i samme farve som væggen, skjules og signalere, at døren ikke skal benyttes.
 • Undgå tæpper i mørke farver mod lyst gulv, da det kan opleves som dybe huller af demensramte.

Udforsk holistisk ergonomi

“Kinnarps Color Studio er vores materialesortiment til kontorer, skoler og plejemiljøer med fokus på bæredygtighed, kvalitet og harmoni. Det tilbyder attraktive materialer, der er omhyggeligt afprøvet og testet til at passe og holde til forskellige typer miljøer. Vores mål er at tilbyde et sortiment, der gør det nemt at finde netop det udtryk og den funktionalitet der ønskes. Træ, metal, plast, tekstiler, farver og mønstre, der er nemme at matche med hinanden og andet interiør."

Christina Wiklund, farve-, materiale- og finishchef, Kinnarps AB

Spørg Kinnarps om farver

Kinnarps' holistiske perspektiv på farvernes betydning inden for ergonomi tager udgangspunkt i videnskaben, som fx farvelæren og farvepsykologi, men også i vores mangeårige erfaring, som går helt tilbage til 1940'erne. Det er en tryghed og et aktiv for dig, der arbejder på kontor, skole eller i plejemiljøer. Kort sagt ved vi, at ergonomien øges væsentligt, hvis man lægger stor vægt på farver, og desuden betragter farver som lige så vigtige som selve indretningen. Takket være undersøgelser og Kinnarps’ viden inden for ergonomi kan du være sikker på, at vi ikke gætter, når vi kommer med anbefalinger, tips eller produktanbefalinger, som på nogen måde har med farver at gøre. Vi sørger for helheden og detaljerne i ergonomien.

Kontakt os

Kilder:

 • ”Färg, ljus och människa – ett miljöpsykologiskt perspektiv”, Rikard Küller
 • ”Rummet som färgernas mötesplats”, Monica Billger 
 • ”Varmt och kallt i norr och söder”, Maud Hårleman
 • ”Forskare och praktiker om färg - ljus – rum”, Karin Fridell Anter
 • ”Verkan av färg och ljus – beteenden och reaktioner, Thorbjörn Laike
 • “The ultimate guide to office color psychology”, Ergonomic Trends 
 • ”Fysisk lärmiljö - optimera för trygghet, arbetsro och lärande”, Malin Valsö og Frida Malmgren
 • ”Vårdmiljöns betydelse, Helle Wijk, Morgan Andersson, Anna Bengtsson, Ingegerd Bergbom og Monica Berglund
 • ”Färg och ljus för människan - i rummet”, Karin Fridell Anter, Ulf Klarén, Leif Berggren, Monica Billger og Pär Duwe
 • ”Work week productivity, visual complexity, and individual environmental sensitivity in three offices of different color interiors”, Nancy Kwallek, Kokyung Soon og Carol M. Lewis
 • ”Goethes färglära”, Per Sällström