Sådan får du medarbejderne tilbage på kontoret

Ændrede måder at arbejde på i en hybrid verden stiller nye krav til arbejdspladsen. Med de muligheder, som nutidens teknologi har skabt – hvordan skal kontoret se ud, for at medarbejderne kan mærke nytten og værdien af det?

Kontorets betydning og udformning er i fokus mere end nogensinde. Bestræbelser på innovation, kreativitet, problemløsning og effektivitet, samtidig med at man fremmer sundhed, velvære og trivsel blandt medarbejderne, er en nøglefaktor for mange virksomheder. Alt fra arbejdsmåder, indretningsdesign og arbejdsflow til teknik og balance mellem arbejds- og privatliv er under lup. Og det bliver stadig vigtigere ikke kun at fastholde, men også at tiltrække ny arbejdskraft. Her spiller kontoret en vigtig rolle som kulturbærer, samlingspunkt og stedet, hvor virksomhedens image og værdier afspejles. Men behovene og kravene er blevet højere, og nu konkurrerer kontoret med hjemmet.

Den mest almindelige fælde, som mange falder i, når de stræber efter et attraktivt kontor

"Den mest almindelige fælde er uden tvivl, at man går direkte efter løsningen og ignorerer at identificere og analysere de faktiske behov," mener Henrik Axell. Han arbejder med forandringsledelse og behovsanalyser og hjælper organisationer med at skabe arbejdsmiljøer, der fremmer trivsel, effektivitet og produktivitet. Henrik Axell fortæller, hvor mange der hopper på trenden med at indrette kontoret til et mødested med sociale arealer, der skal lokke folk til arbejdspladsen – men glemmer, at der også er behov for miljøer, hvor man kan arbejde adskilt og koncentreret. Hvis man som medarbejder ikke har adgang til den type miljø på kontoret, vælger man hellere at arbejde hjemmefra. Et kontor bliver først attraktivt, når det både er æstetisk tiltalende OG giver medarbejderne mulighed for at udføre alle deres arbejdsopgaver på den bedste måde.

Et vellykket kontor skal altså udformes til at understøtte både individuelt arbejde og samarbejde. I hvilken grad kontorarealet skal fordeles mellem de to arbejdsmetoder afhænger af den enkelte virksomheds behov. One size doesn’t fit all. Balancen mellem social interaktion og fokuseret arbejde er afgørende for at udvikle en blomstrende og produktiv arbejdsplads.

Square_henrikaxell.jpg

Henrik Axell, Head of Workplace Strategy, Kinnarps AB

Et vellykket kontor skal udformes til at understøtte både individuelt arbejde og samarbejde.

Nøglen til at udforme et kontor, hvor medarbejderne ønsker at arbejde

"Vores mangeårige erfaring med arbejdspladsdesign, hvor vi har gennemført over 350 arbejdspladsforandringer ved hjælp af Kinnarps’ metodik og behovsanalyse Next Office®, viser, at et solidt forarbejde skaber succes," fortæller Henrik Axell. Nøglen er at kortlægge unikke behov og arbejdsmønstre. Det giver forudsætningerne for at nå den bedste og mest holdbare løsning.

Next Office® hjælper med at indsamle værdifuld viden og data inden udformningen af arbejdsmiljøer. Med særligt udviklede værktøjer guides ledelsen i arbejdet med vision, mål og rammer for projektet. Gennem workshops, seminarer og en onlineundersøgelse kortlægges behov og arbejdsmønstre, og personalet involveres på en gennemtænkt måde. Fokus er at tænke fremad og åbne op for nye idéer til, hvordan kontoret kan bruges til at skabe nytte og værdi på bedst mulig måde.