Skab arbejdsro: Reducer forstyrrelser i dit arbejdsmiljø

Det kan være en udfordring at bevare fokus på arbejdspladsen. Kolleger, som snakker, bevægelser i øjenkrogene, skrabelyde fra møbler, kørende blæsere, dårlig ventilation, blændende sollys eller visuelle forstyrrelser såsom stærke farver, mønstre og rod. Det er vigtigt at reducere negative forstyrrelser i arbejdsmiljøet, da det har en direkte indvirkning på både trivsel, effektivitet og produktivitet. I denne artikel undersøger vi nogle effektive strategier til at reducere forstyrrelser og skabe et sundt og attraktivt arbejdsmiljø.

1. Skab et afbalanceret lydmiljø

De bedste forudsætninger for et godt lydmiljø får man, hvis man fokuserer på rumakustik allerede i planlægningsfasen. Det kan altid betale sig at udstyre lokalerne med akustiklofter og lyddæmpende gulvbelægning allerede fra starten. Ved hjælp af indretning forstærker man derefter et godt lydmiljø med polstrede møbler, lydabsorbenter, gardiner, planter, tæpper, lyddæmpende bordplader og møbler med hjul. God akustik på arbejdspladsen handler ikke om at skabe et helt stille arbejdsmiljø, men snarere om at afbalancere lyden og finde egnede lydmiljøer til alle typer aktiviteter.

Læs mere om akustik, og hvordan du skaber forudsætninger for et godt lydmiljø

2. Definer zoner med forskellig fokusgrad

Når man planlægger sit arbejdsmiljø, er det vigtigt at tænke på, hvordan de forskellige miljøer placeres i forhold til hinanden. Miljøer til koncentrationskrævende arbejde skal f.eks. adskilles fra områder med meget bevægelse og interaktion mellem mennesker. Det er derfor en god start at inddele arbejdspladsen i forskellige zoner, f.eks. en aktiv zone, hvor der er liv og bevægelse, en zone til semifokus, hvor man kan arbejde fokuseret, men med mulighed for samtale mellem kolleger, og en zone til højt fokus, hvor man arbejder uforstyrret uden samtaler. På den måde skaber man forudsætningerne for, at alle kan udføre deres arbejdsopgaver i løbet af dagen på den bedst mulige måde.

Vil du reducere sygefraværet, øge effektiviteten og skabe en arbejdsplads, som medarbejderne elsker at møde ind på?

Udforsk holistisk ergonomi

3. Reducer visuelle indtryk

En rodet eller støjende arbejdsplads med mange indtryk, bevægelser, informationer og stærke farver gør, at vi bevidst eller ubevidst hele tiden har noget distraherende i øjenkrogen. Et mere struktureret og roligt arbejdsmiljø, hvor man har dæmpet indtrykkene, giver bedre forudsætninger for, at vores hjerne kan fokusere på den aktuelle aktivitet og skaber arbejdsro. I indretningen kan man tage højde for, at lukkede eller delvist lukkede opbevaringsmoduler giver et roligere indtryk end f.eks. åbne hylder fyldt med ting. Ved hjælp af loftshængte eller fritstående skærme, bløde siddemøbler med høj ryg eller opbevaringsløsninger kan man opdele arbejdsmiljøet, så øjet ikke ser så langt ind i lokalet. Et andet eksempel er at sætte frostet film på dele af vinduer, hvor der er meget bevægelse udenfor, så man reducerer distraktioner, men alligevel lader positivt dagslys komme ind.

4. Vælg en jordnær farvepalet

Meget tyder på, at farver, der ligger tæt på naturens egen farveskala, såsom grønne og jordfarvede nuancer, har en særlig effekt på menneskets evne til at restituere og er derfor velegnede i de fleste arbejdsmiljøer. Jordnære og dæmpede tone-i-tone farver skaber en rolig stemning og er desuden nemme at matche med hinanden, samtidig med at det ensartede og harmoniske indtryk bevares. Undgå mønstre på store overflader, stærke farver eller for mange forskellige farver på samme overflade.

Læs mere om farvers betydning for trivsel

5. Tilskynd til bevægelse

En ubehagelig arbejdsstilling kan i sig selv være en negativ distraktion. Vi mennesker er skabt til at være i bevægelse, og derfor er det vigtigt, at arbejdsmiljøets udformning og indretningsløsningen i sig selv opmuntrer til dette. Vælg møbler, der er designet til at tilskynde til bevægelse og fremme variation i løbet af dagen ved at tilbyde forskellige miljøer at skifte mellem. Din næste stilling er din bedste stilling!

Læs mere om at tilskynde til bevægelse i arbejdsmiljøet

6. Gør det muligt at styre lyset

Behovet for lys varierer i løbet af dagen og året afhængigt af opgaven. Det varierer også i løbet af livet – ældre mennesker har ofte brug for andet og mere lys end yngre. Fleksible løsninger og muligheden for individuelt at styre belysningen har mange fordele, ganske enkelt fordi vi alle har forskellige præferencer og behov. Det kan f.eks. være dæmpbare lamper, gardiner, persienner eller flytbar belysning.

Læs mere om lys og belysning på kontoret

7. Håndter digitale distraktioner

Mobiltelefoner og computere kan være en stor distraktion, hvis de ikke bruges på en produktiv måde. For at reducere digitale forstyrrelser kan du slå notifikationer fra eller anvende app-blokkere, som forhindrer adgang til sociale medier og andre forstyrrelser i arbejdstiden. Du kan også bruge e-mailfiltrering til at prioritere vigtige meddelelser og slå øjeblikkelige notifikationer fra.

Menneskets evne til at multitaske er en myte. Faktisk kan vores hjerner kun koncentrere sig om og tage én ting ind ad gangen. Vores hjerne har kun én processor, og så snart vi multitasker, skal hjernen skifte mellem forskellige aktiviteter. Bliver vi forstyrret, kan det tage op til tyve minutter, før vi igen får samme fokus.

At skabe arbejdsro ved at minimere forstyrrelser på arbejdspladsen er en vigtig komponent for at øge produktiviteten og trivslen. Har du brug for hjælp til en behovsanalyse af dit arbejdsmiljø eller rådgivning om indretningsløsninger?

Er du klar til at tage det næste skridt?